FacebookYoutubeTrang chủ

Đăng nhập mỗi ngày lập tức có thể trợ giúp lượng người, có thể dùng nhấp vào chuông Kim Ngưu của các người chơi đang online khác, chuông Kim Ngưu của mình cũng có thể mời các người chơi khác giúp đỡ nhấn. Khi số lượng chuông Kim Ngưu đầy thì có thể vào 【Trâu đến lộc về, mở tài vận】

【Trâu đến lộc về, mở tài vận】 sau khi tiến hành sẽ chọn ra một bao lì xì, có thể nhận ngay bảo vật.

1. Nội dung sự kiện sẽ dựa trên thông tin công bố trong trò chơi làm chuẩn.

2. Số lần nhấp Kim Ngưu chỉ sử dụng với người chơi đang online khác, mỗi ngày cùng một người chơi chỉ được nhấp một lần.

3. Mỗi ngày vào lúc 00:00 sẽ được lặp lại, mỗi ngày giới hạn 1 lần 【Trâu đến lộc về, mở tài vận】.

4.【Trâu đến lộc về, mở tài vận】nếu người chơi vượt qua thời gian không chọn lựa, hệ thống sẽ tự động mở thưởng.

5. Giải thưởng sẽ do trong trò chơi tự động phát đến phần Lợi nhuận ở mục NẠP .

6.Hoạt động nếu có bất kỳ thay đổi nào về thời gian dừng hoạt động hoặc nội dung đều được thực hiện sau khi có công bố chính thức tại trang website Vua Trò Chơi Online.