Hoàn thành 3 tuần đăng nhập mỗi ngày, thu thập đủ 9 mảnh ghép thành một phiếu đổi thưởng đặc biệt sẽ có cơ hội tham gia rút thưởng 100TR bạc.
(Phần thưởng tặng trực tiếp qua mail).
Đăng nhập để điểm danh
Đăng nhập