Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận được 1 cơ hội lật thẻ.