Hướng dẫn tải game bản PC

jade2610 | 04/04/2022 15:03

Hướng dẫn tải game bản PC

Bước 1: Truy cập trang chủ của VTCO: https://vtco.esgame.vn/click vào biểu tượng download PC:

 


Bước 2: mở file tải đã hoàn tất

Bước 3: Khi cửa sổ cảnh báo hiện lên, chọn More Details ->Chọn Run Anyway


 

Một số máy tính sẽ hiện cảnh báo 2 lần, hãy cứ kiên định chọn Run Anyway nhé
Bước 5: Cài đặt game bằng cách chọn Tiếp theo
Tiếp tục chọn Tiếp theo


Bước 6: Cài đặt

Bước 7: Hoàn thành