Hướng dẫn tải game bản PC

jade2610 | 04/04/2022 15:03

Hướng dẫn tải game bản PC

Bước 1: Truy cập trang chủ của VTCO: https://vtco.esgame.vn/click vào biểu tượng download PC :

Bước 2: mở file tải đã hoàn tất

Bước 3 : Khi cửa sổ cảnh báo hiện lên, chọn More Details ->Chọn Run Anyway


 

Một số máy tính sẽ hiện cảnh báo 2 lần , hãy cứ kiên định chọn Run Anyway nhé
Bước 4 : Cài đặt game bằng cách chọn Tiếp theo
Tiếp tục chọn Tiếp theo

Bước 5: Cài đặt

Bước 6 : Hoàn thành