Hướng dẫn tải game bản CHPLAY

jade2610 | 04/04/2022 16:16

Hướng dẫn tải game bản CHPLAY

Bước 1: Tìm cụm từ Vua Trò Chơi Online trên CH Play sau đó chọn Cài đặt


Bước 2: Sau khi đã tải xong, chọn Mở


Bước 3: Cấp quyền cho game 

 

Tiếp tục cấp quyền

 

Tiếp tục cấp quyền

 


 

Vậy là xong