Hướng dẫn hoạt động Chọn màu sắc

jade2610 | 12/05/2022 21:09

Hướng dẫn hoạt động Chọn màu sắc

Hướng dẫn hoạt động Chọn màu sắc 

Để người chơi trải nghiệm được nhiều chức năng khác nhau , giúp người chơi trai qua nhiều cảm giác khác nhau , NPH đã không ngừng nâng cấp các chức năng trong game 

Hiện nay NPH bổ sung thêm sự kiện Chọn màu sắc  từ lúc 23h hoặc 1h 

 

Ngay khi đăng nhập vào game , người chơi với tư cách thành viên chính thức sẽ có thể tham gia  sự kiện Chọn màu sắc hiển thị ngay trên góc trên cùng màn hình 

Ngay khi trò chơi bắt đầu người chơi có thể lựa chọn màu sắc (đỏ or đen ) của quân cờ đề đặt nếu quân cờ lựa chọn là đúng màu thì sẽ người chơi sẽ vươt cấp

Trong thời gian chơi , người chơi không lựa chọn ,hệ thống sẽ tự động đưa ra sự lựa chọn ngẫu nhiên , vượt qua cấp 16 có thể nhận được giải độc đắc cuối cùng , giải thưởng sẽ được gửi qua MAIL

 

Người chơi có thể chọn tự bỏ đặt nếu muốn dừng chơi , ngay sau khi bấm vào từ bỏ hệ thống sẽ yêu cầu người chơi xác nhận lại có thật sự muốn hủy bỏ  dặt 

 

Người chơi sau khi từ bỏ đặt ,khi muốn chơi lại cần kết thúc ván thì có thể tiếp tục bắt đầu lại từ đầu trong thời gian diễn ra mini game 

** Giải thích : 

1, Cấp độ : Trong trò chơi có 16 cấp độ ,trong 16 cấp độ mở ra (đỏ ) hoặc (đen) , nếu chơi đoán đúng , thì có thể bước lên cấp độ tiếp theo .

2. Nếu con cờ lật ra là (đỏ ) hoặc (đen) ở ván đó tất cả người chơi đều được lên cấp độ tiếp theo 

3.  Người trong cuộc chơi 

Nếu số người trong cuộc chơi nhỏ hơn số người quy định thì gười choi sẽ vượt qua ải và tự động nhận thưởng cuối cùng 

4. Từ bỏ đặt  :

Người chơi chỉ có thể chọn từ bỏ đặt khi chơi đến cấp độ 5 ,. tuy nhiên khi dừng chơi vẫn có thể nhận một phần của giải độc đắc

5. Lịch sử  : Hiển thị lịch sự các quân đã lật ra và màu của cá quân đó theo lần lượt các ván