DS nhận thưởng sự kiện "Tích cực giới thiệu, nhận triệu ưu đãi"

moonie12 | 21/10/2021 16:39

Dưới đây là danh sách nhận thưởng sự kiện "Tích cực giới thiệu, nhận triệu ưu đãi" ngày 6/10-13/10

【Công bố nhận thưởng🎊
Chúc mừng người trúng thưởng🎁
 
⭐Hoạt động:【Tích cực giới thiệu, nhận triệu ưu đãi🎉】6/10-13/10

🥇Giải nhất 300K: OK259vn

🥉Giải nhì 200K: XinConCaTo9999

🥇Giải ba 100K: concuvuive

🏅Các giải còn lại mỗi giải 20K xu trò chơi.
GioMay 
naptien5  
ahoangnam   
Hit1like12   
ChiPheoCovid19  
LongVuong81   
DuyThanh  

👉 Cảm ơn sự tham gia và ủng hộ của mọi người