Công bố nhận thưởng ngày 17/11

moonie12 | 17/11/2021 18:51

Chúc mừng các người chơi may mắn sau đã trúng thưởng

【Công bố nhận thưởng🎊
Người chơi trúng thưởng vui lòng nhắn tin tên nhân vật cho admin để nhận thưởng!
Chúc mừng người trúng thưởng🎁

⭐Hoạt động:【Chụp hình nhận thưởng🎁】ngày 12/11
⭐Giải thưởng:Số giải thưởng cũng là số XU giải thưởng bạn nhận được
⭐Người nhận thưởng:1 người
Lu Than
---------------
⭐Hoạt động:【Đoán xem nhân vật này là ai👀】ngày 15/11
⭐Giải thưởng: 5,000 XU