Slogan
FacebookYoutubeTrang chủ
Chơi NgayChơi Ngay
Luyện RồngTần Bá Giang Sơn
Giới hạn số ván máy game được chỉ định, sau khi đạt được có cơ hội vào mua FREE GAME.Khi mua thành công sẽ tiến hành FREE GAME trải nghiệm nhận thưởng lớn!

Phương thức mua:

[Số tỷ lệ đặt] x [số ván chỉ định ở mỗi khoản game]

= Tư cách vào FREE GAME

image

Chú ý

image Phương thức mua chi tiết dựa vào công bố ở trong game làm chuẩn.

image Vua Trò Chơi bảo đảm thời gian kết thúc và thay đổi hoạt động, cách thức và quyền lợi và công bố thực hiện hoạt động này.

image