image
image
#luyenrong
Luyện Rồng

Luyện Rồng

Luyện Rồng là một trò chơi nơi có những con rồng hoang dã cổ đại sinh sống, Dũng Sĩ Dưỡng Rồng hùng dũng uy phong; Mắt Quỷ kích nổ Bí Hỏa Sơn, nhân đôi tiền thưởng nhận ngàn lợi ích.