image
image
#Hải tặc rừng xanh
Hải Tặc Rừng Xanh

Hải Tặc Rừng Xanh

“Kèn còi vang lên, Cao thủ hội tụ, Anh hùng hảo hán cùng tranh tài; Rương báu đến, mũi tên bay, thưởng muôn nơi!”