Sử dụng chức năng MAIL- thay lời muốn nói 

Sử dụng chức năng MAIL- thay lời muốn nói 

Sử dụng chức năng MAIL- thay lời muốn nói 
Hướng dẫn sử dụng mail tại sảnh game

Hướng dẫn sử dụng mail tại sảnh game

Hướng dẫn sử dụng mail tại sảnh game
Hướng dẫn gửi thư qua Trang chủ Vua Trò Chơi Online

Hướng dẫn gửi thư qua Trang chủ Vua Trò Chơi Online

Cuối cùng thì tính năng gửi thư qua web đã chính thức lên sóng rồi đây mọi người ơi!!!!!