FacebookYoutubeTrang chủ

1. Sử dụng chức năng chia sẻ mời bạn bè tải trò chơi

2. Nhắc nhở bạn bè điền Nickname của bạn vào người giới thiệu khi tạo nhân vật

3. Khi bạn bè vào trò chơi, bạn cũng nhận được lì xì

1. Mỗi một nhân vật chỉ được điền một người giới thiệu, không thể thay đổi.

2. Hoạt động nếu có bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên website chính thức của Vua Trò Chơi Online.