Thông báo sự kiện Thẻ lợi nhuận

Ưu đãi không ngừng, ngày ngày đăng nhập, ngày ngày nhận lợi nhuận!!!

THÔNG BÁO SỰ KIỆN [THẺ LỢI NHUẬN]


Người chơi thân mến!
Vua Trò Chơi Online lại tiếp tục ra mắt sự kiện Thẻ Lợi Nhuận, đảm bảo sẽ gia tăng lợi nhuận cho người chơi khi tham gia. Thông tin sự kiện như sau:


1. Cách nhận Thẻ lợi nhuận của Vua Trò Chơi Online:
Tại chức năng【NẠP】, người chơi chọn gói cước muốn nạp, mỗi gói đơn là 20K làm chuẩn, cứ mỗi 20K có thể nhận được thẻ lợi nhuận của 3 ngày. (20K=3 ngày, 40k=6 ngày...tính dựa theo công thức này) 

 

2. Giải thích quy tắc Thẻ lợi nhuận 
Thời gian thẻ lợi nhuận trả lợi nhuận là trước 23:59 giờ mỗi ngày, tại sảnh chính phía trên bên phải màn hình chọn cửa sổ【NHẬN LỢI NHUẬN】, thì có thể nhận 2.000 XU, sau khi bấm nhận, XU sẽ được phát vào trong phần lợi nhuận của tài khoản đó.
Nếu như không đăng nhập vào VTCO mỗi ngày để nhận, lợi nhuận sẽ không lưu giữ tích lũy tới ngày hôm sau. Vui lòng đăng nhập mỗi ngày để nhận lợi nhuận! 
Mỗi một tài khoản thẻ lợi nhuận có thể có thời hạn tích lũy cao nhất là 120 tháng, tức là thời hạn 10 năm.

 

3. Sẽ có lợi ích gì khi nhận được Thẻ lợi nhuận? 
Mỗi ngày đăng nhập VTCO nhận lợi nhuận, mức lợi nhuận lên tới 30%.
(Ví dụ: Bạn chọn gói 20K, đổi lấy có thể nhận được 20.000 XU (Vàng), trong 3 ngày tiếp theo liên tiếp đăng nhập để nhận lợi nhuận, vậy người chơi sẽ nhận tổng cộng 26.000 XU (Vàng)

 

Càng nạp nhiều thì lợi nhuận nhận được càng lớn. Mau mau tham gia thôi nào!