Thông báo sự kiện [Năm Hổ vàng Năm Triệu Bạc]

Kim Hổ xu bạc tính năng mới

Thông báo sự kiện [Năm Hổ vàng Năm Triệu Bạc]

Người chơi thân mến!
Vua Trò Chơi Online lại tiếp tục ra mắt sự kiện Năm Hổ Vàng Trăm Triệu Bạc, đảm bảo sẽ gia tăng lợi nhuận cho người chơi khi tham gia. Thông tin sự kiện như sau:


1. Quy tắc trò chơi Năm Hổ Vàng Trăm Triệu Bạc Vua Trò Chơi Online:
Đăng nhập mỗi ngày lập tức có thể nhận trợ giúp người chơi. Có thể nhấp vào chuông Kẹo Hổ Vàng của các người chơi đang online khác, chuông hổ vàng của mình cũng có thể mời các người chơi khác giúp đỡ nhấn. Khi số lượng chuông Kẹo Hổ Vàng đầy có thể nhấn vào Năm hổ vàng càng nhiều tài khí

Năm hổ vàng càng nhiều tài khísau khi tiến hành sẽ chọn ra 1 bao lì xì, có thể nhận ngay bảo vật.

2. Lưu ý:
 + Nội dung của sự kiện sẽ tùy thuộc vào thông tin công bố trong trò chơi làm chuẩn.

 +  Số lần nhấp Kẹo Hổ Vàng chỉ được sử dụng với người chơi đang online khác, mỗi ngày cùng một người chơi chỉ được nhấp một lần. 

 + Mỗi ngày vào lúc 00:00,  sẽ được reset, mỗi ngày giới hạn 1 lầnNăm hổ vàng càng nhiều tài khí

 + Năm hổ vàng càng nhiều tài khí Nếu người chơi vượt thời gian không chọn lựa, hệ thống sẽ tự động mở thưởng.

  +  Giải thưởng sẽ được tự động phát đến phần lợi nhuận ở mục NẠP.

 +. Hoạt động nếu có bất kỳ thay đổi nào về thời gian tạm dừng hoạt động hoặc nội dung đều được thực hiện sau khi có công bố chính thức tại trang website Vua Trò Chơi Online.

  Mau mau tham gia thôi nào!