Thông báo về sự cố đăng nhập bằng Facebook

thông báo

Thông báo về sự cố đăng nhập game bằng facebook

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG?

Đội ngũ BQT xin thông báo,

Game có phát sinh sự cố nhỏ về việc đăng nhập bằng tài khoản Facebook.?

Hiện tại đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút sửa chữa lỗi này và sẽ cố gắng hoàn tất sớm nhất có thể!?‍♀️

Chúng tôi sẽ có thông báo ngay sau khi sửa lỗi đăng nhập hoàn tất!~.?

?Xin cảm ơn!?

»»————-————-««

? Tải game tại: https://vtco.esgame.vn

»»————-————-««

?Gia nhập cộng đồng để theo dõi và trao đổi về game

Group FB: https://bitly.com.vn/60uzx3

Tiktok: https://bitly.com.vn/s73fpt

Instagram: https://bitly.com.vn/1s30ba

#VuaTroChoiOnline #VTCO