Thông báo bảo trì

#baotri

Thông báo bảo trì từ 13:30

🔈THÔNG BÁO🔈

Xin chào người chơi thân mến,

Thay mặt BQT chúng tôi xin được thông báo game sẽ tiến hành bảo trì hệ thống trong ngày hôm nay.

⏳Thời gian: Từ 13:30 ngày 13/11/2022

Lần bảo trì hôm nay, người chơi đang chơi trong game sẽ không bị ảnh hưởng. Những người chơi mới đăng nhập vui lòng đợi bảo trì kết thúc.

Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi bảo trì hoàn tất.

🙏Xin cảm ơn!🙏