Thông báo bảo trì

#thongbao #baotri

Thông báo bảo trì ngày 11/11

🔈[Thông báo bảo trì]🔈

🎯 Chào các user thân mến, thay mặt BQT chúng tôi xin được thông báo game sẽ tiến hành bảo trì hệ thống trong ngày mai .

⏳Thời gian: từ 9:00 - 11:00 ngày 11/11/2022

👉Mong các bạn trong khoảng thời gian này không vào game để tránh gặp sự cố không mong muốn.

Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi bảo trì hoàn tất

🙏Xin cảm ơn!🙏