Thông báo bảo trì

#thongbao

Bảo trì phương thức đăng nhập bằng Facebook trên bản PC và bản H5

🔈[Thông báo ]🔈
Xin chào người chơi thân mến,
Hiện phương thức đăng nhập bằng Facebook trên bản PC và bản H5 đang bảo trì, nên tạm thời người chơi sẽ không trực tiếp đăng nhập được bằng Facebook. 
Người chơi đăng nhập game bằng Facebook vui lòng sử dụng điện thoại để vào game
Chúng tôi sẽ có thông báo ngay sau khi bảo trì hoàn tất.
🙏Xin cảm ơn!🙏