Thay đổi về tính năng đổi Bạc thành Xu

Sau cập nhật tính năng đổi bạc thành xu có chút thay đổi

Sau bảo trì ngày 4/10, tính năng đổi Bạc thành Xu đã được câp nhật. Cụ thể như sau:

👉Điều chỉnh: 3.000.000 BẠC = 30k XU 👈

Hoan nghênh mọi người tới trải nghiệm

Tham khảo chi tiết tại link

Đội ngũ VTCO trân trọng thông báo.