Sự kiện nạp càng nhiều cơ hội trúng thưởng càng lớn

Nạp 1 tặng 1 có cơ hội rút thăm trúng thưởng

Hình thức hoạt động:

Chọn mệnh giá 50k làm đơn vị

Nạp 50k tặng 50k và 1 cơ hội rút thăm

Nạp 100k tặng 100k và 2 cơ hội rút thăm

Giải thưởng ngày lên đến 100.000

Giải đặc biệt 1.000.000

Thời gian sự kiện đến 21/11/2021

Ngày công bố giải đặc biệt: 22/11/2021