Hướng dẫn tải game bản CHPLAY

tải game CHPLAY

Hướng dẫn tải game bản CHPLAY

Bước 1 : Tìm cụm từ Vua Trò Chơi Online trên CH Play sau đó chọn Cài đặt


Bước 2 : Sau khi đã tải xong , chọn Mở


Bước 3 : Cấp quyền cho game 

 

Tiếp tục cấp quyền

 

Tiếp tục cấp quyền

 


 

Vậy là xong