Hướng dẫn tải game bản APK

Hướng dẫn tải game bản APK

Bước 1: Truy cập trang chủ của VTCO https://vtco.esgame.vn/ chọn tải APK

Bước 2: Mở file đã tải

 

Bước 3: Cài đặt

 


Bước 4: Mở

Bước 5: Cấp quyền cho game 

Tiếp tục cấp quyền

Tiếp tục cấp quyền

Tiếp tục cấp quyền

 

Tiếp tục cấp quyền

 

Vậy là xong