Hướng dẫn Refund (hoàn tiền) trên Googleplay Store

hướng dẫn refund

Hướng dẫn user Refund (hoàn tiền) trên GooGleplay Store với các trường hợp nạp thành công nhưng hệ thống không nhận được đơn.

Dưới đây là cách để nhận lại tiền hoàn cho các ứng dụng hoặc trò chơi đã mua trên Google Play Store. Quá trình này cần bạn gửi yêu cầu hoàn lại tiền; nhưng báo trước ở đây là bạn phải gửi yêu cầu đó trong vòng hai giờ sau khi mua hoàn thành thanh toán. Dưới đây là các bước:

Ngoài ra, các bạn có thể làm theo cách sau đây,

Đăng nhập tài khoản Google, sau đó nhấp vào liên kết và điền vào biểu mẫu.

Mã số đơn hàng là mã GPA được gửi về hòm thư email của bạn, sau đó xác nhận yêu cầu.

Yêu cầu hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 48h kể từ khi gửi yêu cầu refund!