Hướng dẫn nâng cấp tài khoản đăng nhập bằng Apple ID thành tài khoản ESG ID

ID apple nâng cấp tài khoản ID ESG

Hướng dẫn nâng cấp tài khoản đăng nhập bằng Apple ID thành tài khoản ESG ID

Nâng cấp tài khoản đăng nhập bằng Apple ID thành tài khoản ESG ID

 

1. Đối với người chơi chia sẻ mail với ESG:

Tại trang web http://id.esgame.vn , người chơi có thể chọn đăng nhập bằng

 ID Apple ở phía bên dưới giao diện đăng nhập để đăng nhập:

            

2. Đối với người chơi chọn ẩn mail với ESG

Vì khi người chơi chọn ẩn mail với ESG, hệ thống ESG sẽ không thể ghi nhận mail ID Apple của người chơi,--> dẫn đến người chơi sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản game tương ứng  bằng phương pháp đăng nhập bằng ID Apple như ở cách 1

Do đó, người chơi cần làm theo các bước sau:

 

 Bước 1:  Lấy mail dạng  không chia sẻ từ Apple trên trang quản lý ID Apple  (https://appleid.apple.com/ ).  

 

 

Bước 2:  Tại http://id.esgame.vn ,người chơi  bấm vào phần quên mật khẩu và  sẽ sử dụng  ID Apple đã lấy trước đó (dạng abc@privaterelay.com) để nhận thư khôi phục mật khẩu. (Tại bước này, thư xác nhận  khôi phục mật khẩu sẽ được gửi trực tiếp vào ID apple gốc của người chơi).

 

 

Lưu ý: Tại bước này, người chơi đăng nhập vào Gmail (ID Apple) và kiểm tra mail xác nhận từ ES Game gửi về (Trong trường hợp không nhận được mail xác nhận từ ESGame, người chơi vui lòng kiểm tra tại mục spam hoặc quảng cáo)

 

 


 

Bước 3: Sau khi khôi phục mật khẩu thành công, người chơi chỉ cần dùng ID Apple gốc và mật khẩu mới để đăng nhập bằng phương thức ID ESG thông thường!