HƯỚNG DẪN CẤP BẬC NGƯỜI CHƠI VTCO

Điều kiện thăng hạng cho mỗi cấp bậc hội viên

Cấp bậc hội viên

 

Cấp bậc hội viên

Điều kiện nâng cấp lần đầu

Điều kiện nâng cấp lần sau

Giới hạn phát ngôn

Phí gửi thư

Quà tặng

Khác

Đồng

Hội viên chính thức

-

Kênh tân thủ

2%

X

-

Bạc

Cấp 20

Giá trị hoạt động 200

Mở tính năng chat mật, cấp 30 mở kênh chat bình thường

2%

X

-

Vàng

Cấp 50

Nâng cấp tới Bạc

Giá trị hoạt động 500

Không giới hạn

2%

O

-

Vàng trắng

Giá trị hoạt động 2,000

Nâng cấp tới Vàng

Giá trị hoạt động 2,000

Không giới hạn

2%

O

-

Bạch kim

Giá trị hoạt động 20,000

Nâng cấp tới Vàng trắng

Giá trị hoạt động 20,000

Không giới hạn

1.8%

O

-

Kim cương

Giá trị hoạt động 50,000

Nâng cấp tới Bạch kim

Giá trị hoạt động 50,000

Không giới hạn

1.5%

O

Đạt điều kiện nâng cấp, liên  hệ CSKH để được hỗ trợ

Kim cương màu

Giá trị hoạt động 100,000

CSKH xác nhận

Nâng cấp tới Bạch kim

Giá trị hoạt động 100,000

CSKH xác nhận

Không giới hạn

1%

O

Ưu đãi nạp

 

Đối chiếu cấp bậc sao : 

Cấp bậc sao

Khung avatar

Cấp bậc tương ứng

Tân thủ

1 ~ 49

50 ~ 199

200 ~ 999

1000 ~ 4999

5000 ~ 9999

10000 ~ 19999

20000 ~ 49999

50000 ~ 99999

100000 ~ 149999

150000 ~ 199999

 

※ Khi nhân vật của người chơi cấp 200000, mỗi 50000 cấp sẽ tăng 1 bậc sao.