DS trúng thưởng Sự kiện Tiễn Ngưu đón Cọp

Vậy là sự kiện Tiễn Ngưu đón Cọp đã tổng kết xong rồi, đoán xem ai là người may mắn nào!!!!!

【Công bố nhận thưởng🎊
Người chơi trúng thưởng vui lòng inbox họ và tên, số điện thoại, Zalo cho admin để nhận thưởng!
Chúc mừng người trúng thưởng🎁

⭐️Hoạt động:【Tiễn Ngưu đón Cọp】ngày 25/1
🧧Giải thưởng:CODE 50K XU (5 người)
1. 9ConSố
2. NhânVậtChính
3. anhhung1
4. HuongAnh
5. KingOf111

🧧Giải thưởng:CODE 100.000 XU (1 người)
1. Bodoi89

🔺 Ngày nhận thưởng tới 14/02/2022 quá hạn sẽ không xử lý⏰
🔺Một người chỉ được nhận giải thưởng một lần trong một sự kiện duy nhất.