DS nhận thưởng sự kiện ngày 24/9 và 28/9

Danh sách nhận thưởng sự kiện fanpage ngày 24/9 và 28/9

【Công bố giải thưởng tại fanpage?】
Người trúng thưởng vui lòng cung cấp hình ảnh chụp màn hình cá nhân Fb và gửi về email của NPH để nhận thưởng?
 
⭐Hoạt động:24/9 Người có nhiều like nhất dành được thưởng
⭐Giải thưởng:Số XU trên hình ảnh 3.619.000
⭐Người nhận thưởng:1 người
Hàn Đệ
 
---------------
⭐Hoạt động:28/9 bạn thích nhất vị thần nào
⭐Giải thưởng:thẻ điện thoại 20,000 VND
⭐Người nhận thưởng:10 người
Thai Thanh
Nguyễn Quỳnh Như
Muoi Lethihong
Kato Trinh
HàMã Dang
Tai Mocmien
Hạn Đế
Nhí Nhí
Sơn Hoàng
Nhung Nguyen
 
? Vua Trò Chơi Online email: service@mcorp.vn
? Ngày nhận thưởng tới 07/10/2021,quá hạn sẽ không xử lý
?Một người chỉ được nhận giải thưởng một lần trong một sự kiện duy nhất.