Công bố nhận thưởng ngày 17/11

Chúc mừng các người chơi may mắn sau đã trúng thưởng

【Công bố nhận thưởng?
Người chơi trúng thưởng vui lòng nhắn tin tên nhân vật cho admin để nhận thưởng!
Chúc mừng người trúng thưởng?

⭐Hoạt động:【Chụp hình nhận thưởng?】ngày 12/11
⭐Giải thưởng:Số giải thưởng cũng là số XU giải thưởng bạn nhận được
⭐Người nhận thưởng:1 người
Lu Than
---------------
⭐Hoạt động:【Đoán xem nhân vật này là ai?】ngày 15/11
⭐Giải thưởng: 5,000 XU