Công bố danh sách mỗi ngày dành thưởng 8800XU

Chúc mừng các người chơi may mắn

【Công bố danh sách mỗi ngày dành thưởng 8800XU?
Ngày ngày chơi game, ngày ngày có thưởng?
Chúc mừng các người chơi may mắn đã ẵm 8800 Xu về nhà!
Chi tiết? https://cutt.ly/DTTtxiN
 
⭐ 17/11 người chơi may mắn⭐
LaoCuu / M30 / mamaynha / sora2001 / zMiaoMiuz
HahahaPro / yêntrang / kaisol2 / VioletNo1 / Sam68

⭐ 18/11 người chơi may mắn⭐
anhxin123 / Andu / vuamolo / xXxTíNỉxXx / 1phat
vhhfhgj / Bigcoin / combat939 / CHOIVTCO791 / hyvong7373

⭐ 19/11 người chơi may mắn ⭐
dammetk / Sensii / nhìnthấychán / xomljeu / connhangheo102
xingau310599 / gfbhvvbhj / pppkk / haydoido / Bahamut