Bạc chơi vui vẻ lợi nhuận chơi xu mở rộng chức năng mới

tiền tệ lợi nhuận tính năng mới

Bạc chơi vui vẻ lợi nhuận chơi xu mở rộng chức năng mới

1.Thao tác thực hiện:
Tại sảnh chính của game dưới góc phải chọn Nạp-> Đổi tiền tệsau khi nập số lượng cần đổi, nhấn nút Trao đổilà hoàn tất.

2.Điều kiện:

- Mỗi 1 lần đổi áp dụng điều kiện 2.000.000 Bạc đổi thành 20.000 Vàng

- Một khi đã đổi thì k thể hủy bỏ
- Máy bạc khi tiến hành chơi game đạt tới 1 số cược nhất định cũng sẽ tăng Level