Hướng dẫn game: NGÔI NHÀ PHÉP THUẬT

huongdan hướng dẫn ngôi nhà phép thuật

Năm mới đến, thần tài gõ cửa. Mau mau vào ngôi nhà phép thuật để gặp ngay linh vật- linh thú đem lại may mắn cả năm cho bạn nào~~